ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - БРАЦИГОВО
Г а л е р и я
 
гр.Брацигово
ул."Костур" №1
тел:03552 2178
тел:0878525699

ДИРЕКТОР

Петър Йорданов Донов

Уредник - Антоан Батаклиев
Екскурзовод - Петя Велкова
 
      Историческата сбирка е открита 1956г в тогавашното начално училише.
От 1988г историческия музей е настанен в нова специално построена сграда на 2 етажа.
Експозицията тематично обхваща периодите: Възраждане, Нова и Най-нова история и дава
сведения за възникване на селището, неговия поминък и духовно израставане на жителите му.
Централно място заемат подготовката, избухването и хода на Априлското въстание в
Брациговския въстанически пункт. Измежду експонатите са оригинални пушки, ятагани,
пищови и др. Тук е единственото оригинално черешово топче и знамето, ушито от учителката
Ана Гиздова. Съхранено е и ценно наследство за бита, поминъка и културата на дюлгери
и розовари.
       
 
   
 
Всички права запазени © 2021г.  Исторически музей - гр.Брацигово